The Aware
Parenting Institute
www.awareparenting.com

Transforming families around the world

P.O. Box 206, Goleta, CA 93116, U.S.A.
(805) 968-1868 (phone and fax)
e-mail: info@awareparenting.com

Home Dr. Solter Principles Books Workshops
Consultations Instructors Articles Links Comments

Principy vědomého rodičovství

od Aletha Solter, Ph.D.

Přeložila Martina Tylečková (www.awareparenting.cz)

viz také Co je to vědomé rodičovstvÝ?

Principy vědomého rodičovství

  1. Vědomí rodiče naplňují dětské potřeby fyzického kontaktu (nošení, mazlení, apod.). Nemají obavy, že by tím rozmazlili své děti.

  2. Vědomí rodiče akceptují celou škálu emocí a naslouchají dětským projevům emocí, aniž by je posuzovali. Uvědomují si, že nemohou předejít veškerému smutku, zlobě a frustracím a nepokoušejí se zastavit děti před uvolňováním bolestivých pocitů pláčem nebo trucováním.

  3. Vědomí rodiče nabízejí stimulaci odpovídající věku dětí a věří, že se děti učí svým vlastním tempem a způsobem.

  4. Vědomí rodiče podporují učení se novým dovednostem, ale nehodnotí výkon dětí kritikou ani chválou.

  5. Vědomí rodiče věnují každý den určitou dobu plnou pozornost každému dítěti. V této výjimečné době pozorují, naslouchají, odpovídají a přidávají se kádětské hře (pokud jsou kání přizváni), ale neovlivňují aktivity dítěte.

  6. Vědomí rodiče chrání své děti před nebezpečím, ale nepokoušejí se předejít všem chybám, problémům a konfliktům jejich dětí.

  7. Vědomí rodiče podporují děti kásamostatnému řešení problémů a pomáhají pouze když je potřeba. Nesnaží se řešit problémy dětí.

  8. Vědomí rodiče nastavují smysluplné hranice a omezení, jemně vedou děti kápřijatelnému chování a uznávají potřeby všech, kteří se účastní konfliktu. Neovlivňují a neovládají děti úplatky, odměnami, vyhrůžkami a tresty.

  9. Vědomí rodiče pečují sami o sebe a jsou upřímní ohledně svých vlastních potřeb a pocitů. Neobětují se do míry, kdy toho litují.

  10. Vědomí rodiče usilují o uvědomění si, jak bolesti a rány jejich vlastního dětství ovlivňuje jejich schopnost být dobrými rodiči a činí vědomé kroky, aby se vyhnuli předávání vlastních bolestí jejich dětem.

line

The Aware Parenting Institute is an international organization founded by Aletha Solter, Ph.D. (a Swiss/American developmental psychologist). The Aware Parenting approach is based on her five books: The Aware Baby, Cooperative and Connected (a revised edition of Helping Young Children Flourish), Tears and Tantrums, Raising Drug-Free Kids, and Attachment Play.

Three of these books have been translated into Czech and published by NakladatelstvÝ Triton: The Aware Baby (January 2014) Tears and Tantrums (May 2016), and Cooperative and Connected (October 2019).

Aware Baby in Czech Tears and Tantrums in Czech Cooperative and Connected in Czech

Moudrost raného dětství
(The Aware Baby)

Slzy raného dětství
(Tears and Tantrums)

Bez trestů a odměn
(Cooperative and Connected)


Aware Parenting in the Czech Republic

 

line

This page was last updated on Sepbember 2, 2020. Copyright © 1994 by Aletha Solter. All rights reserved. No part of this article may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical (including copying to other web sites, and including translations), without written permission from Aletha Solter.