Principy vědomého rodičovství

od Aletha Solter, Ph.D.

Přeložila Martina Tylečková (www.awareparenting.cz)

viz také Co je to vědomé rodičovstvÝ?

 

1. Vědomí rodiče naplňují dětské potřeby fyzického kontaktu (nošení, mazlení, apod.). Nemají obavy, že by tím rozmazlili své děti.

2. Vědomí rodiče akceptují celou škálu emocí a naslouchají dětským projevům emocí, aniž by je posuzovali. Uvědomují si, že nemohou předejít veškerému smutku, zlobě a frustracím a nepokoušejí se zastavit děti před uvolňováním bolestivých pocitů pláčem nebo trucováním.

3. Vědomí rodiče nabízejí stimulaci odpovídající věku dětí a věří, že se děti učí svým vlastním tempem a způsobem.

4. Vědomí rodiče podporují učení se novým dovednostem, ale nehodnotí výkon dětí kritikou ani chválou.

5. Vědomí rodiče věnují každý den určitou dobu plnou pozornost každému dítěti. V této výjimečné době pozorují, naslouchají, odpovídají a přidávají se kádětské hře (pokud jsou kání přizváni), ale neovlivňují aktivity dítěte.

6. Vědomí rodiče chrání své děti před nebezpečím, ale nepokoušejí se předejít všem chybám, problémům a konfliktům jejich dětí.

7. Vědomí rodiče podporují děti kásamostatnému řešení problémů a pomáhají pouze když je potřeba. Nesnaží se řešit problémy dětí.

8. Vědomí rodiče nastavují smysluplné hranice a omezení, jemně vedou děti kápřijatelnému chování a uznávají potřeby všech, kteří se účastní konfliktu. Neovlivňují a neovládají děti úplatky, odměnami, vyhrůžkami a tresty.

9. Vědomí rodiče pečují sami o sebe a jsou upřímní ohledně svých vlastních potřeb a pocitů. Neobětují se do míry, kdy toho litují.

10. Vědomí rodiče usilují o uvědomění si, jak bolesti a rány jejich vlastního dětství ovlivňuje jejich schopnost být dobrými rodiči a činí vědomé kroky, aby se vyhnuli předávání vlastních bolestí jejich dětem.

 

Aletha Solter

Aware Parenting is based on the work of Aletha Solter, Ph.D. (a Swiss/American developmental psychologist). She is the author of five books which have been translated into many languages. The titles are: The Aware Baby, Cooperative and Connected, Tears and Tantrums, Raising Drug-Free Kids, and Attachment Play.

Four of these books have been translated into Czech and published by NakladatelstvÝ Triton: The Aware Baby (January 2014) Tears and Tantrums (May 2016), and Cooperative and Connected (October 2019), and Attachment Play (April 2021).

The Aware Baby in Czech
Moudrost raného dětství
(The Aware Baby)
Tears and Tantrums in Czech
Slzy raného dětství
(Tears and Tantrums)
Cooperative and Connectd in Czech
Bez trestů a odměn
(Cooperative and Connected)
Attachment Play in Czech
Hry šťastného dětství
(Attachment Play)

Aware Parenting in the Czech Republic
Co je to vědomé rodičovstvÝ?
Principy vědomého rodičovství

 

This web page was last updated on May 10, 2021. Copyright © 1994 to 2021 by the Aware Parenting Institute. All rights reserved. No part of this web site may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical (including copying to other web sites, and including translations and photos), without written permission from Aletha Solter and the translator.