Aware Parenting in Lithuania

 

Lithuanian flag

 

The Aware Parenting Institute is an international organization founded by Aletha Solter, Ph.D. (a Swiss/American developmental psychologist). The Aware Parenting approach is based on her five books: The Aware Baby, Cooperative and Connected (a revised edition of Helping Young Children Flourish), Tears and Tantrums, Raising Drug-Free Kids, and Attachment Play.

Two of these books have been translated into Lithuanian (published by Žmogaus psichologijos studija).

Lithuanian editions of Aletha Solter's books:

Tears and Tantrums in Lithuanian
Ašaros ir pykčio priepuoliai
(Tears and Tantrums)
Attachment Play in Lithuanian
Prieraišusis žaidimas
(Attachment Play)

Aletha J. Solter šveicarų kilmės raidos psichologė, gyvenanti Amerikoje, pietų Kalifornijoje. Ji studijavo Šveicarijoje, Ženevoje, pas dr. Jeaną Piaget (Žaną Piažė), ten įgijo Žmogaus biologijos magistrės laipsnį. Vėliau Kalifornijos universitete apsigynė daktaro disertaciją. Šiuo metu A. Solter plačiai Žinoma kaip prieraišumo, traumos, nebaudžiamosios disciplinos ekspertė, ji yra įkūrusi Sąmoningos tėvystės institutą (Aware Parenting Institute), parašiusi penkias knygas, jau išverstas į daugybę užsienio kalbų.

Instructors:

The following person is a certified Aware Parenting instructor in Lithuania.

RŪTA BALTUŠNINKAITĖ-NAVICKĖ
Kaunas
(370) 62142345
e-mail: ruta.navicke@gmail.com

 

This page was last updated on April 2, 2021. Copyright © 2004 to 2021 by The Aware Parenting Institute. All rights reserved. No part of this web site may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical (including copying to other web sites, and including translations), without written permission.