The Aware
Parenting Institute
www.awareparenting.com

Transforming families around the world

P.O. Box 206, Goleta, CA 93116, U.S.A.
(805) 968-1868 (phone and fax)
e-mail: info@awareparenting.com

Home Dr. Solter Principles Books Workshops
Consultations Instructors Articles Links Comments

Aware Parenting in Poland

Polish flag

The Aware Parenting Institute is an international organization founded by Aletha Solter, Ph.D. (a Swiss/American developmental psychologist). The Aware Parenting approach is based on her five books: The Aware Baby, Cooperative and Connected (a revised edition of Helping Young Children Flourish), Tears and Tantrums, Raising Drug-Free Kids, and Attachment Play.

.

The Polish publisher, Hachette-Livre Polska, published a Polish language edition of her book, The Aware Baby, in 2008.

The Aware Baby in Polish

Jak porozumieć się z małym dzieckiem.

Wyjątkowy poradnik o świadomym rodzicielstwie i rozumieniu emocjonalnych potrzeb dzieci w wieku do 3 lat. Odpowiada na pytania, jak porozumieć się z dzieckiem, które jeszcze nie umie mówić, ale komunikuje się pozawerbalnie.

Aletha J. Solter - doktor psychologii rozwojowej, ekspert w dziedzinie emocji dzieci. Autorka książek, podręczników i wielu artykułów dia rodziców i profesjonalistów. Założycielka Instytutu Świadomego Rodzicielstwa (The Aware Parenting Institute).

line

This page was last updated on February 27, 2018. Copyright © 2008 to 2018 by the Aware Parenting Institute.