Sla je kinderen niet

10 redenen om lijfstraffen te vermijden

door Aletha Solter, Ph.D.

Dutch translation by Christina Muller, MSc (www.chrismuller.nl)

Original English version

 

1. Lijfstraffen kunnen leiden tot agressief gedrag.
Kinderen die geslagen worden hebben vaker de neiging om andere kinderen te slaan en bijten, andere kinderen in de speeltuin te pesten en als volwassenen gewelddadige uitbarstingen te hebben.

2. Lijfstraffen kunnen leiden tot rebellie.
Kinderen die geslagen worden, hebben vaker de neiging om te rebelleren tegen hun ouders en riskant gedrag te vertonen.

3. Lijfstraffen kunnen ervoor zorgen dat kinderen lichamelijke sensaties gaan verdoven.
Kinderen die geslagen worden kunnen ongevoelig raken voor lichaamssignalen van pijn, honger, volzitten, vermoeidheid en voor een overdosis van drugs.

4. Lijfstraffen kunnen seksuele problemen veroorzaken.
Kinderen die geslagen worden op hun billen kunnen later gaan lijden aan seksueel disfunctioneren en seksuele perversies.

5. Lijfstraffen kunnen leiden tot emotionele problemen.
Kinderen die geslagen worden, hebben meer kans om later als volwassenen aan angsten, depressies en drugsmisbruik te lijden.

6. Lijfstraffen slagen er niet in om kinderen nuttige vaardigheden voor conflictoplossing te leren.
Kinderen die niet over rolmodellen voor constructieve communicatie beschikken hebben later als volwassenen een grotere kans op relatieproblemen.

7. Lijfstraffen kunnen leiden tot liegen en bedriegen.
Kinderen die leren om straf te vermijden door te liegen, hebben eerder de neiging om dit gedragspatroon te blijven herhalen als ze ouder worden.

8. Lijfstraffen kunnen zorgen dat kinderen bang zijn voor hun ouders.
Kinderen die zich thuis niet veilig voelen zullen eerder geneigd zijn om vroegtijdig het huis te verlaten en de normen en waarden van hun ouders te verwerpen.

9. Lijfstraffen zijn zowel emotioneel als fysiek pijnlijk.
Kinderen die regelmatig worden blootgesteld aan pijnlijke ervaringen zullen eerder snakken naar plezierige ervaringen zoals seks en drugs.

10. Lijfstraffen werken niet.
Hoewel het een tijdelijk meewerken kan opleveren, helpt slaan niet om kinderen coöperatief te laten worden of morele waarden te laten ontwikkelen. Het is de minst effectieve methode van opvoeden.

 

Aletha Solter

Aletha Solter, Ph.D., is een ontwikkelingspsychologe, geeft (internationaal) lezingen, is consultant en oprichtster van het Aware Parenting Institute. Haar boeken zijn in veel talen vertaald. Zij wordt internationaal erkend als een deskundige op het gebied van binding, trauma en disciplineren zonder straffen.

Aware Parenting is een opvoedingsfilosofie die de potentie heeft om de wereld te veranderen. Gebaseerd op de meest recente onderzoeken en inzichten op het gebied van de ontwikkeling van kinderen, stelt ze vele traditionele aannames over opvoeding in vraag en stelt ze een nieuwe benadering voor die een diepgaande verschuiving kan teweegbrengen in de relatie tussen een ouder en zijn of haar kind. Ouders die deze benadering volgen brengen kinderen groot die pienter, mededogend, bekwaam, geweldloos en vrij van drugs zijn.

Drie boeken zijn in het Nederlands vertaald (Uitgeverij de Toorts). De Nederlandse titels zijn: Baby's weten wat ze willen (2009), Het ongedwongen kind (2004), en De taal van huilen (2000).

The Aware Baby in Dutch
Baby's weten wat ze willen
Helping Young Children Flourish in Dutch
Het ongedwongen kind
Tears and Tantrums in Dutch
De taal van huilen

Nederlandse artikelen

Drie bouwstenen van Aware Parenting
Tien principes van Aware Parenting
Omgaan met driftbuien
Wat te doen als je baby huilt?
Laat je baby huilen in je armen, zo help je hem met doorslapen
De nadelen van time-out
Sla je kinderen niet
Twintig alternatieven voor straffen
Hebben kinderen echt nood aan complimenten?

Aware Parenting in België
Aware Parenting in Nederland

 

This page was last updated on March 18, 2021. Copyright © 2008 to 2021 by Aletha Solter. Dutch translation copyright © 2016 by Christina Muller. All rights reserved. No part of this article may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical (including copying to other web sites, and including translations), without written permission from Aletha Solter and Christina Muller.

Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit artikel kan worden gereproduceerd, in een herwinningsysteem worden opgeslagen of in om het even welke vorm of op om het even welke manier worden overgebracht, elektronisch of mechanisch, fotokopiërend, registrerend of anders (met inbegrip van het kopiëren op andere websites, inclusief vertalingen), zonder de voorafgaande toestemming van Aletha Solter en van Christina Muller.

Warning/Disclaimer: The information in this article is not intended to be used as a substitute for medical advice or treatment.

Waarschuwing/vrijwaring: De informatie in dit artikel is niet bedoeld als een alternatief voor medisch advies of medische behandelingen.